This organization is unbiased, it delivers individuals together to examine creating solutions quality and put ratingsPapersowlwith these professional services, you will be able to discover the greatest websites to work with.

villa_vesta_04

Vår historia

Köpman Anders Åkesson inköpte den 8:e augusti 1876 mark från Masagården och 1877 byggdes Villa Vesta av densamme. Konstnären Per Hasselberg, bror till Anders Åkesson, färdigställde den kulturskyddade takmålningen i huvudbyggnaden omkring år 1877.

Under perioden fram till sekelskiftet uppförde Köpman Åkesson ytterligare hus på angränsande tomter. På Blekan byggdes på denna tiden ett flertal större trävillor i schweizerstil, dimensionerade för rumsuthyrning och mathållning åt gästerna, som besökte Ronneby Brunns brunnskurer. Den 3:e februari 1899 såldes Villa Vesta av konkursboet efter Köpman Åkesson till Sergeant Emil Fr. Hårdh.

Villa Vesta byggdes ursprungligen i timmer, fasaden genomgick sedan under åren en mängd förändringar. Först en fasad i grågrön panel som senare reveterades. I mitten av 50-talet ersattes reveteringen med, för den tiden modernt, rött tegel. Villa Vesta ägdes då av familjen Zenkertz som drev ”Zenkertz pensionat” under många år fram till 1984 då Stina och Nils Mannersten köpte  fastigheten och drev fram till år 2000 Hotell Strandgården.

villa_vesta_23Den 2:a maj år 2000 köpte Ingalill Sevig fastigheten med ambitionen att driva hotellverksamheten vidare. Hotellets huvudbyggnad renoverades under årsskiftet 2001-02 med ambitionen att ta till vara på och försöka återskapa det ursprungliga utseendet, på ett sätt så att såväl gamla såväl som nya gäster skulle trivas och känna sig välkomna. Att åter använda det ursprungliga namnet på fastigheten valdes och hotellverksamheten drivs nu därför under namnet Villa Vesta. För renoveringen anlitades arkitekt Lasse Thorell och byggmästare Torbjörn Håkansson Johannishus.

Läs artikeln om ” Ingalill trotsar lågkonjukturen”  http://www.blt.se/nyheter/inga-lill-trotsar-lagkonjukturen(2285586).gm

In conclusion, affordable-papers.net you should follow the following steps when writing essays.